El Servei

Qui som?

El Servei de Biblioteques està format per un equip de professionals de la Diputació de Girona i de la Generalitat de Catalunya amb la missió de contribuir al desenvolupament de les biblioteques públiques de la província de Girona.

S'organitza en dues seccions: Administració i Serveis als Ajuntaments i Coordinació i Serveis a les Biblioteques

Les línies estratègiques del Servei es concreten en:

  • Consolidar el sistema de lectura pública a la província de Girona.
  • Impulsar el Pla <3000 de suport a la xarxa de Punts d’Informació i Lectura dels municipis de menys de 3.000 habitants.
  • Ajustar el model de gestió del Servei a les demandes de les biblioteques i, per tant, de l'entorn.
  • Innovar en la creació i millora de serveis.