El Servei

Enquestes

L’any 2019 el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona va impulsar una enquesta per conèixer el perfil sociodemogràfic, les actituds i els usos dels usuaris de les biblioteques i el seu grau de satisfacció. A finals del 2022 se n’ha fet una de nova.

La informació resultant pot servir per orientar les polítiques de suport en lectura pública de la Diputació als municipis, però també als municipis i a les seves biblioteques per millorar la gestió d’aquests equipaments. I ha de poder fer una panoràmica de com les restriccions imposades per la situació sanitària han pogut canviar la percepció de la biblioteca entre la ciutadania i els usos o serveis que se li exigeixen.

Documents relacionats:

Enquesta de satisfacció dels serveis de les biblioteques 2023

Resultats enquesta usuaris biblioteques gironines 2019

Resultats enquesta usuaris biblioteques gironines 2019