El Servei

Què fem?

El nostre catàleg de serveis s’adreça a les biblioteques del Sistema de lectura pública i als municipis de menys de 3.000 habitants (creació i gestió de la Xarxa de punts d’informació i lectura, XPIL).

NOVES BIBLIOTEQUES

 

Nous edificis:

 • Contacte amb els ajuntaments per incentivar i assessorar en la construcció de noves biblioteques.
 • Col·laboració en l'elaboració del programa de ciutat i el programa funcional.
 • Participació en els tribunals de concursos de projectes de noves biblioteques.
 • Assessorament i seguiment de la redacció del projecte arquitectònic, de mobiliari i senyalització.
 • Seguiment de les obres de construcció.
 • Col·laboració en la coordinació de la posada en funcionament i inauguració.

 

Adquisició i tractament del lot fundacional i/o tractament de l’existent:

 • Avaluació del fons existent: grau d'obsolescència, buits temàtics, equilibri del fons per tipologia d'usuaris (adults/infants).
 • Assessorament i participació (si cal) en l'esporga del fons.
 • Proposta de selecció de fons bibliogràfic.
 • Assessorament bibliogràfic.

 

Personal:

 • Assessorament en la preparació de processos selectius i participació en els tribunals.
 • Formació inicial i continuada del personal municipal.

 

Subvencions:

 • Per a la redacció de plans de ciutat i programes funcionals.
 • Per a la redacció de projectes bàsics, executius, mobiliari i senyalització.
 • Per a la construcció i l'equipament de biblioteques.
 • Per a la reforma, la millora i el manteniment de les biblioteques.
 • Subvenció durant tres anys d’una plaça de la plantilla de les biblioteques adequades al Mapa de lectura pública.

 

BIBLIOTEQUES EN FUNCIONAMENT

 

Adquisició de fons:

 • Gestió subscripcions (pressupost de la Diputació de Girona i de la Generalitat de Catalunya).
 • Programa ADG (adquisicions Diputació de Girona).
 • Catalogació de fons retrospectius i especials.
 • Gestió de donatius, donatius de particulars, fons obsolets i redistribució de fons.
 • Adquisició de fons per als Clubs de lectura (adults, joves i infants).
 • Suport i assessorament en els processos d’esporga del fons documental.

 

Foment cultural i de la lectura:

 • Creació i itinerància de recursos (exposicions, aparadors culturals, laboratoris de lectura, bibliocarretons, etc.).
 • Edició de materials promocionals (guies CLER de literatura infantil i juvenil; cartells; calendaris, bosses...).
 • Coordinació i gestió del grup de treball CLER (Club de lectures recomanades per a infants i joves).
 • Coordinació i gestió del grup de treball LIC (llibres i companyia).
 • Programa SAL (selecció d’autors locals) per als clubs de lectura d'adults.
 • Dinamització de clubs de lectura infantils.
 • Assessorament i suport a les biblioteques escolars.
 • Servei de comunicació per a les activitats de les biblioteques.
 • Coordinació del préstec interbibliotecari (PIB) a la demarcació del servei, que ofereix la Generalitat de Catalunya.
 • 78 RPM - Foment de la música a les biblioteques.
 • Projectes de formació en TIC i TAC, programació i robòtica adreçats a la ciutadania.
 • Àlbums Rapejats.
 • BiblioSTEAM.

 

Formació continuada del personal de les biblioteques de les comarques gironines

 

Serveis i productes tecnològics:

 • Manteniment de programaris de control del parc informàtic públic i del wifi de les biblioteques municipals.
 • Creació i manteniment de la plataforma de comunicació professional bibgirona.cat/extranet.
 • Creació i manteniment del portal Bibgirona.cat i de les webs de les biblioteques amb domini bibgirona.
 • Creació i manteniment del programari Micro_Bi, de gestió de petites biblioteques municipals o d’associacions sense ànim de lucre.
 • Explotació i subproductes del programari Sierra que ofereix la Generalitat de Catalunya.
 • Renovació anual dels ordinadors d’ús públics de les biblioteques municipals.
 • Creació, manteniment i gestió del repositori cooperatiu de la Diputació, Regira.
 • Establiment anual d’ajudes a la digitalització de fons patrimonials i/o locals de les biblioteques gironines.
 • Recull de premsa automatitzat.
 • Explotació de dades estadístiques per biblioteques i administracions competents.

 

Recursos i memòries