El Servei

Les biblioteques

“La biblioteca pública és el centre local d’informació que posa a l’abast de les persones usuàries tota mena d’informació i coneixements. És un component essencial de les societats del coneixement que, contínuament s’adapta als nous mitjans de comunicació per a complir amb el seu mandat d’oferir accés universal a la informació a tothom i impulsar-ne un ús valuós. Proporciona un espai públic accessible per a produir coneixement, compartir i intercanviar i intercanviar informació i cultura, i promoure la participació cívica.

Les biblioteques creen comunitat, cerquen nous públics de manera proactiva i utilitzen l’escolta activa per a impulsar el disseny de serveis que satisfacin les necessitats locals i contribueixin a millorar la qualitat de vida. El públic confia en la seva biblioteca i, a canvi, la biblioteca pública té com a objectiu mantenir la comunitat informada i assabentada”.

Manifest de la Biblioteca Pública de l’IFLA-UNESCO 2022

Tens un biblioteca pública a prop. Consulta el directori per trobar-la.