Clubs de lectura

Residència Sant Josep

Especialitat: lectura fàcil

Conductor/s: Anna Molas i Graciela Martínez

Periodicitat: Mensual

Dia trobada: 3r dilluns de mes a les 11:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat