Clubs de lectura

Club de lectura

Especialitat: Narrativa

Conductor/s: Agnès Fort

Periodicitat: Mensual

Dia trobada: Primer dimarts a les --:-- h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat