Clubs de lectura

Club de lectura

Especialitat: narrativa

Conductor/s: Maria Teresa Cros

Periodicitat: Mensual

Dia trobada: primer dijous mes a les --:-- h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat