Clubs de lectura

Club Infantil de Lectura

Especialitat: Literatura Infantil

Conductor/s: Cristina Fernández

Periodicitat: Mensual

Dia trobada: Quart dijous de cada mes a les 17:30 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat