Clubs de lectura

Castelló d'Empúries

Especialitat: Variable

Conductor/s: Variable

Periodicitat: Esporàdic

Dia trobada: Variable a les 19:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat