Clubs de lectura

Club de lectura Sta. Cristina Aro

Especialitat: adults

Conductor/s: Diversos

Periodicitat: 9 mesos any / Curs escolar

Dia trobada: últim divendres mes a les 19:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat