Clubs de lectura

Club de lectura d'adults

Especialitat: literatura

Conductor/s: Josep Pujol i Coll

Periodicitat: 8 a l'any

Dia trobada: dimecres a les 20:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat