Clubs de lectura

Club de lectura (tardes)

Especialitat: Ficció

Conductor/s: Assum Guardiola

Periodicitat: mensual

Dia trobada: Dijous a les 19:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat