Clubs de lectura

Book club

Especialitat: Anglès

Conductor/s: Núria Masseguer

Periodicitat: mensual

Dia trobada: Últim divendres de mes a les 19:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat