Clubs de lectura

Llibres de pel·lícula

Especialitat: cinema

Conductor/s: Marta Puig Vilardell

Periodicitat: Cada dos mesos

Dia trobada: Dissabte a les 11:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat