Clubs de lectura

Club de poesia

Especialitat: poesia

Conductor/s: Varis

Periodicitat: Mensual

Dia trobada: dimecres a les 18:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat