Clubs de lectura

Young Adult

Especialitat: Joves - adults de 16 a 30 anys

Conductor/s: Veronica Drechsel Redondo

Periodicitat: Bimestral

Dia trobada: Divendres a les 18:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat