Clubs de lectura

Club de lectura d'intriga

Especialitat: Intriga

Conductor/s: Patrícia Martín Sánchez

Periodicitat: Bimestral

Dia trobada: Dimecres a les 20:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat