Clubs de lectura

Bogamarins (joves)

Especialitat: Juvenil

Conductor/s: Carmen Estévez

Periodicitat: Trimestral

Dia trobada: Divendres a les 17:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat