Clubs de lectura

Club de lectura en anglès

Especialitat: literatura en anglès

Conductor/s: Mary Jane Pratt

Periodicitat: mensual

Dia trobada: 1r dilluns de mes a les 20:30 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat