Clubs de lectura

Club de Lectura d'Amer

Especialitat: Literatura

Conductor/s: Lídia Noguerol

Periodicitat: Mensual

Dia trobada: 25/01/ 2021 a les 19:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat