Clubs de lectura

LiceuBIB

Especialitat: Òpera

Conductor/s: Amb la participació de diversos especialistes

Periodicitat: Mensual

Dia trobada: Una o més trobades mensuals a les 19:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat