Clubs de lectura

Adults (III)

Especialitat: Narrativa

Conductor/s: Cristina Jutge Deulofeu

Periodicitat: Mensual

Dia trobada: Un dimarts al mes a les 19:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat