Clubs de lectura

Club de lectura de 5è i 6è

Especialitat: literatura infantil

Conductor/s: Guada González

Periodicitat: Dues vegades al mes

Dia trobada: Dijous a les 17:30 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat