Clubs de lectura

Club infantil

Especialitat: Ficció

Conductor/s: Anna Fité

Periodicitat: Cada dos mesos

Dia trobada: Divendres a les 18:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat