Clubs de lectura

Club jove

Especialitat: Ficció

Conductor/s: Ester Sirvent

Periodicitat: Cada dos mesos

Dia trobada: Dimecres a les 18:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat