Clubs de lectura

Llegir el Teatre

Especialitat: textos teatrals

Conductor/s: Mercè Ponsatí Bañeras

Periodicitat: Un cop al mes

Dia trobada: Dissabtes a les 10:30 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat