Clubs de lectura

Club de lectura

Especialitat: novel·la

Conductor/s: Anna Escarpanter

Periodicitat: trimestral

Dia trobada: 13 de Febrer a les 19:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat