Clubs de lectura

Club de lectura (matins)

Especialitat: Ficció

Conductor/s: Mar Bosch

Periodicitat: mensual

Dia trobada: Dijous a les 12:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat