Clubs de lectura

Lectura compartida (alumnes de P3 a 1r)

Especialitat: Infantil

Conductor/s: Carmen Estévez

Periodicitat: Quinzenal

Dia trobada: Dissabte a les 11:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat