Clubs de lectura

Pre-lectors Selvatges

Especialitat: Pre-lectura infantil

Conductor/s: Veronica Drechsel Redondo

Periodicitat: mensual

Dia trobada: Dimarts a les 17:00 h


Per a infants d'I5 a 1r de primària

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat