Clubs de lectura

Grup de lectura virtual "Va de lletres"

Especialitat: Novel·la

Conductor/s: Montse Castaño Olmo

Periodicitat: Mensual

Dia trobada: Dimecres (setmana del 15) a les 19:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat