Clubs de lectura

Club de lectura

Especialitat: Assaig

Conductor/s: Dolors Clota García

Periodicitat: mensual

Dia trobada: tercer dimarts de cada mes a les 19:30 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat