Clubs de lectura

Grup de lectura adults

Especialitat: novel·la

Conductor/s: Mercè Hernandez

Periodicitat: mensual

Dia trobada: divendres a les 20:30 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat