Clubs de lectura

Llegir el teatre

Especialitat: teatre

Conductor/s: Lluís Serra

Periodicitat: 2 cop l'any

Dia trobada: Entre febrer i maig a les 19:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat