Clubs de lectura

Club de lectura de Celrà

Especialitat: variable

Conductor/s: Mei Serra

Periodicitat: mensual

Dia trobada: últim diijous de cada mes a les 20:00 h


Comentarem diferents formats literaris i ens visitaran alguns dels autors i autores dels llibres que llegim. 

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat