Clubs de lectura

Club de lectura de teatre

Especialitat: Teatre

Conductor/s: Jordi Garcia Torroella

Periodicitat: Mensual

Dia trobada: 2n dimarts de cada mes a les 20:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat