Clubs de lectura

Llegir el Teatre

Especialitat: Teatre

Conductor/s: Jordi Daranas Pla

Periodicitat: Bimestral

Dia trobada: Dijous a les 19:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat