Clubs de lectura

Club de Lectura Tom Sharpe

Especialitat: narrativa

Conductor/s: Miquel Martin i Montserrat Verdaguer

Periodicitat: trimestral

Dia trobada: Dissabte a les 19:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat