Clubs de lectura

El Ventre del llop anglès (3r i 4t)

Especialitat: anglès

Conductor/s: Katinka Bakker

Periodicitat: quinzenal

Dia trobada: dijous a les 18:15 h


Club de lectura en veu alta per aprendre a parlar i entendre textos divertits en anglès. 

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat