Clubs de lectura

Club de Lectura Fàcil de Palafrugell

Especialitat: Lectura Fàcil

Conductor/s: Marta Padrós

Periodicitat: trimestral

Dia trobada: dimecres / dijous a les 19:00 h

Pàgina web/bloc: http://www.lecturafacil.net

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat