Clubs de lectura

Llegir Teatre

Especialitat: Teatre

Conductor/s: Susana Ruiz

Periodicitat: 9 mesos / curs escolar

Dia trobada: Tercer dilluns de cada mes a les 19:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat