Clubs de lectura

Llegir el teatre

Especialitat: Teatre

Conductor/s: Enric Matarrodona

Periodicitat: trimestral

Dia trobada: Dimecres (trimestral) a les 18:30 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat