Clubs de lectura

Club de Narrativa

Especialitat: adult

Conductor/s: David de la Rosa

Periodicitat: Mensual

Dia trobada: Dijous a les 18:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat