Clubs de lectura

Club de Lectura en Anglès

Especialitat: anglès

Conductor/s: Matthew Tree

Periodicitat: Mensual

Dia trobada: Un dijous al mes a les 20:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat