Clubs de lectura

Club de lectura d'intriga

Especialitat: novel·la d'intriga

Conductor/s: Assum Guardiola

Periodicitat: Mensual

Dia trobada: 2n dilluns de mes a les 20:00 h

CONTACTE

C. de Bernat Boades, 10, baixos

17005 Girona

Tel. 972426530

serveidebiblioteques@ddgi.cat